Geen categorie

Talent of Techniek

Talent of techniek?

Het is een sluimerende kwestie binnen de improvisatiewereld in Vlaanderen. Hoe word je een goede improvisator? Door het aanleren van allerhande technieken? Of door het cultiveren van het talent dat je reeds hebt?

Team Building

Team Building

In improvisatietheater is er één heel belangrijke regel: “ja en” zeggen. Dat wil zeggen dat je dat wat je partner je geeft gebruikt waardoor de scène voorwaarts blijft bewegen en niet stilvalt. Je negeert het niet, je doet er iets mee. Je werkomgeving op een dergelijke manier benaderen, met de JA EN- houding kan een hele nieuwe wind door je team doen blazen. Het helpt om projecten te laten evolueren en geeft een positieve draai aan de probleemoplossingsvaardigheden van je team.